קורסים ותוכניות ליווי

חלוץ
נדלן
מתחיל.

כל מעטפת האימון והליווי
עבור משקיע מתחיל

קורס 4D EXIT

קורס סודות המימון

בקרוב

חלוץ
נדלן
מתקדם.

בונים אימפריה.

פגישה אסטרטגית להרחבת תיק

קורס 4D EXIT

קורס סודות המימון וקורס יועצים

בונים אימפריה